شب یلدا

ای چاره ساز!

گویا نه هیچ بر سر این کوه

اندیشه ی طلوع...

 

در این سیاه شب - شب یلدا-

تنها

بیدار من.

هر کس به خواب ناز...