احتظار

ای دست پر عطوفت من، دست مهربان!

اکنون بیا و پلک مرا روی هم گذار،

دیگر بیا که لحظه ی آخر فرا رسید.

 

غیر از تو هیچ گاه

از هیچکس، امید عنایت نداشتم

غیر از تو مهربان

ای دست پر تشنج من، دست ناتوان!