آب

ظهر است و آفتاب

مطبوع کرده است؛

از جویبارِ روشنِ آبادی

نوشیدن دوباره ی یک مشت آب را.

 

ای همسفر ... به پیش.

 

( کامبیز صدیقی )