دو شعر گیلکی (هسا شعر) از کامبیز صدیقی

تورنگان پَرکِشن
توفنگان لوله

مرحبا باروتِ نَم...

ترجمه: پرکشیدن قرقاول ها/ لوله های تفنگ / مرحبا به باروت نم کشیده
...

***

باغ و بولاغا ایوارده

پائیز دامان واشاده.

ای پرپره زرد ولگ

دَهَبه سر

ترجمه: یک بار دیگر در باغ و بیشه / پائیز، دامن گسترده است / یک دامن پُر و لبریز از برگِ زرد.

کامبیز صدیقی، مجله گیله وا، دی ماه 1375، شماره 38، صفحه 8